• mmashhad

  mmashhad

 • tktja

  tktja

 • hotelja

  hotelja

 • تجربه سفری خاطره‌انگیز

  تجربه سفری خاطره‌انگیز

مراکز اقامتی

هتل پارسیان آزادی تهران ( رستوران هتل 15 % تخفیف )

هتل پارسیان آزادی تهران ( رستوران هتل 15 % تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان آزادی تهران

آدرس : بزرگراه شهید چمران ، تقاطع اوین 
تلفن : 29115022

 

گروه A

گروه B

گروه C

اتاق 2 تخته

اتاق 2 تخته

اتاق 2 تخته

نرخ High Season

45%

نرخ High Season

36%

نرخ High Season

31%

نرخ Mid Season

45%

نرخ Mid Season

41%

نرخ Mid Season

38%

نرخ Low Season

45%

نرخ Low Season

45%

نرخ Low Season

43%

هتل پارسیان استقلال تهران برج غربی ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان استقلال تهران برج غربی ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان استقلال تهران ( برج غربی )

درس : تقطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر 
تلفن : 25-22660011

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 44% نرخ High Season 29% نرخ High Season 24%
نرخ Mid Season 44% نرخ Mid Season 34% نرخ Mid Season 32%
نرخ Low Season 44% نرخ Low Season 40% نرخ Low Season 37%

 

 

هتل پارسیان استقلال تهران برج شرقی ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان استقلال تهران برج شرقی ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان استقلال تهران ( برج شرقی )

آدرس : تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر

تلفن تماس :20-22660011

 

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 45% نرخ High Season 30% نرخ High Season 25%
نرخ Mid Season 45% نرخ Mid Season 35% نرخ Mid Season 33%
نرخ Low Season 45% نرخ Low Season 41% نرخ Low Season 38%

 

هتل پارسیان اوین تهران ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان اوین تهران ( رستوران هتل 15% تخفیف )

 

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان اوین تهران

آدرس : بزرگراه شهید چمران ، تقاطع اوین

تلفن تماس : 2740500

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 43% نرخ High Season 26% نرخ High Season 21%
نرخ Mid Season 43% نرخ Mid Season 32% نرخ Mid Season 29%
نرخ Low Season 43% نرخ Low Season 37% نرخ Low Season 34%

 

هتل پارسیان انقلاب تهران ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان انقلاب تهران ( رستوران هتل 15% تخفیف )

 

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان انقلاب تهران (VIP)

آدرس : خیابان طالقانی 

تلفن تماس : 88944517

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 35% نرخ High Season 30% نرخ High Season 28%
نرخ Mid Season 35% نرخ Mid Season 32% نرخ Mid Season 30%
نرخ Low Season 35% نرخ Low Season 32% نرخ Low Season 30%

 

هتل پارسیان کوثر تهران ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان کوثر تهران ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هنل پارسیان کوثر تهران

آدرس : میدان ولیعصر ، خیابان خاور 
تلفن : 5-88908121

 

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 33% نرخ High Season 24% نرخ High Season 19%
نرخ Mid Season 33% نرخ Mid Season 30% نرخ Mid Season 27%
نرخ Low Season 33% نرخ Low Season 30% نرخ Low Season 39%

 

هتل پارسیان کوثر اصفهان ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان کوثر اصفهان ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان کوثر اصفهان

آدرس : اصفهان ، سی و سه پل، بلوار امت 
تلفن : -6240230-0313

 

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 15% نرخ High Season 13% نرخ High Season 10%
نرخ Mid Season 15% نرخ Mid Season 13% نرخ Mid Season 10%
نرخ Low Season 15% نرخ Low Season 13% نرخ Low Season 10%

 

هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان

آدرس : اصفهان ، خیابان چهار باغ عباسی 
تلفن : 2227929-0313

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 25% نرخ High Season 18% نرخ High Season 12%
نرخ Mid Season 25% نرخ Mid Season 24% نرخ Mid Season 21%
نرخ Low Season 25% نرخ Low Season 31% نرخ Low Season 28%

 

 

هتل پارسیان سوئیت اصفهان ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان سوئیت اصفهان ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان سوئیت اصفهان

آدرس : اصفهان ،ابتدای بلوار آیینه خانه ، مقابل سی و سه پل 
تلفن : 5-6674311-0313

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 20% نرخ High Season 6% نرخ High Season 1%
نرخ Mid Season 20% نرخ Mid Season 13% نرخ Mid Season 9%
نرخ Low Season 20% نرخ Low Season 20% نرخ Low Season 16%

 

هتل پارسیان آزادی خزر ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان آزادی خزر ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان آزادی خزر

آدرس : چالوس ، کیلومتر 12 جاده رامسر ، نمک آبرود 
تلفن : 52188816-011

 

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 49% نرخ High Season 38% نرخ High Season 34%
نرخ Mid Season 49% نرخ Mid Season 43% نرخ Mid Season 40%
نرخ Low Season 49% نرخ Low Season 47% نرخ Low Season 45%
هتل پارسیان آزادی رامسر ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان آزادی رامسر ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

 هتل پارسیان آزادی رامسر ( VIP )

آدرس : رامسر ، میدان کلانتری ، خیابان رجایی
تلفن : 55223593-011

 

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 32% نرخ High Season 46% نرخ High Season 42%
نرخ Mid Season 32% نرخ Mid Season 50% نرخ Mid Season 48%
نرخ Low Season 32% نرخ Low Season 54% نرخ Low Season 52%
هتل پارسیان آزادی رامسر ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان آزادی رامسر ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان آزادی رامسر (low Season )

آدرس : رامسر، میدان کلانتری ، خیابان رجائی

تلفن : 55223593-011

 

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 35% نرخ High Season 35% نرخ High Season 30%
نرخ Mid Season 35% نرخ Mid Season 40% نرخ Mid Season 37%
نرخ Low Season 35% نرخ Low Season 44% نرخ Low Season 42%

 

هتل پارسیان یزد ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان یزد ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان یزد

آدرس : یزد ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان نهضت

تلفن : 5254111-0353


گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 24% نرخ High Season 15% نرخ High Season 9%
نرخ Mid Season 24% نرخ Mid Season 21% نرخ Mid Season 18%
نرخ Low Season 24% نرخ Low Season 24% نرخ Low Season 24%

 

هتل پارسیان صفاییه یزد ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان صفاییه یزد ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان صفاییه یزد ( جدید )

آدرس : یزد ، صفاییه 
تلفن : 8260210-0353

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 27% نرخ High Season 12% نرخ High Season 5%
نرخ Mid Season 27% نرخ Mid Season 18% نرخ Mid Season 15%
نرخ Low Season 27% نرخ Low Season 25% نرخ Low Season 21%

هتل پارسیان صفاییه یزد ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان صفاییه یزد ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان صفاییه یزد ( قدیم )

آدرس : یزد ، صفاییه 
تلفن : 8260210-0353


گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 29% نرخ High Season 12% نرخ High Season 5%
نرخ Mid Season 29% نرخ Mid Season 18% نرخ Mid Season 15%
نرخ Low Season 29% نرخ Low Season 25% نرخ Low Season 21%

 

هتل پارسیان بوعلی همدان ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان بوعلی همدان ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان بوعلی همدان

آدرس : همدان ، خیابان بوعلی 

تلفن :38252822-081


گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 32% نرخ High Season 30% نرخ High Season 23%
نرخ Mid Season 32% نرخ Mid Season 30% نرخ Mid Season 28%
نرخ Low Season 32% نرخ Low Season 32% نرخ Low Season 32%

هتل پارسیان آزادی همدان ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان آزادی همدان ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان ازادی همدان

آدرس : همدان ، خیابان مهدیه ، میدان قائم ، بلوار ارم 
تلفن : 38380001 -081


گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 33% نرخ High Season 26% نرخ High Season 20%
نرخ Mid Season 33% نرخ Mid Season 31% نرخ Mid Season 29%
نرخ Low Season 33% نرخ Low Season 33% نرخ Low Season 33%

 

هتل پارسیان آزادی بم ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان آزادی بم ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان آزادی بم

آدرس : بم ، بلوار جانبازان 
تلفن : 44313000-034


گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 29% نرخ High Season 26% نرخ High Season 23%
نرخ Mid Season 29% نرخ Mid Season 29% نرخ Mid Season 25%
نرخ Low Season 29% نرخ Low Season 29% نرخ Low Season 27%

 

هتل پارسیان آزادی شهر کرد ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان آزادی شهر کرد ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان آزادی شهر کرد

آدرس : شهرکرد ، خیابان فارابی ، پشت شرکت گاز 
تلفن : 33336761-038

 

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 24% نرخ High Season 20% نرخ High Season 14%
نرخ Mid Season 24% نرخ Mid Season 22% نرخ Mid Season 24%
نرخ Low Season 24% نرخ Low Season 24% نرخ Low Season 24%

هتل پارسیان آزادی یاسوج ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان آزادی یاسوج ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان آزادی یاسوج

آدرس : یاسوج ، بلوار نماز 
تلفن : 33323470-074

 

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 34% نرخ High Season 25% نرخ High Season 19%
نرخ Mid Season 34% نرخ Mid Season 30% نرخ Mid Season 28%
نرخ Low Season 34% نرخ Low Season 36% نرخ Low Season 33%

 

هتل پارسیان توریست توس مشهد ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان توریست توس مشهد ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان توریست توس مشهد

آدرس : مشهد ، میدان پارک ملت خیابان آزادی 
تلفن : 6654082-0513

 

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 44% نرخ High Season 35% نرخ High Season 30%
نرخ Mid Season 44% نرخ Mid Season 40% نرخ Mid Season 37%
نرخ Low Season 44% نرخ Low Season 44% نرخ Low Season 42%

 

هتل پارسیان شیراز ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان شیراز ( رستوران هتل 15% تخفیف )

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان شیراز

آدرس : شیراز ، خیابان زند ، خیابان رودکی 
تلفن : 32304966-071

 

گروه A گروه B گروه C
اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته اتاق 2 تخته
نرخ High Season 31% نرخ High Season 22% نرخ High Season 17%
نرخ Mid Season 31% نرخ Mid Season 28% نرخ Mid Season 25%
نرخ Low Season 31% نرخ Low Season 31% نرخ Low Season 31%

 

هتل پارسیان کرمانشاه ( رستوران هتل 15% تخفیف )

هتل پارسیان کرمانشاه ( رستوران هتل 15% تخفیف )

 

( خواهشمند است در زمان ورود به مراکز پذیرنده پرسنل مربوطه را از دارا بودن کارت سخاوت مطلع سازید )

هتل پارسیان کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه ، بلوار شهید کشوری، جنب پل ولایت، رو به روی استانداری

تلفن: 34219152-083

گروه A

گروه B

گروه C

اتاق 2 تخته

اتاق 2 تخته

اتاق 2 تخته

نرخ High Season

31%

نرخ High Season

40%

نرخ High Season

35%

نرخ Mid Season

31%

نرخ Mid Season

44%

نرخ Mid Season

42%

نرخ Low Season

31%

نرخ Low Season

48%

نرخ Low Season

46%


 

مراکز پذیرنده کارت سخاوت پارسیان